Software developer

🇺🇦 Сегментуємо міста на зони використовуючи сітку доріг

Інколи розділити якусь територію на набір зон може бути корисно. Для прикладу сегментувати знімки з супутника. Надалі можна використати ці дані для навчання нейронних мереж, що буде автоматично класифікувати територію на основі нових знімків, або ж знімків територій, що мають недостатнє охоплення векторними даними. (В цьому блозі вже робився огляд підходу по класифікації територій).

Що нам потрібно для цього?

Якщо коротко то Python (Cython), Shapely, OSM/Overpass та Aspectum щоб робити візуалізацію. А тепер по кожному пункту:

Що конкретно ми хочемо отримати?

GeoJson файл, в якому містяться набір полігонів певних зон (класифікованих за набором правил). Зони мають бути виділені на основі сітки доріг, залізничних шляхів, водних об'єктів. Прокласифікувати ці зони можна використавши метадані з OSM (теги які позначають тип будівлі, земельної ділянки і т.д.).

Який алгоритм виконання такого завдання?

На цьому алгоритм можна було б і завершити, але через візуальну засміченість результатів такого "простого" алгоритму, появилась необхідність провести додаткові трансформації геометрії.

Тому перед відніманням зони доріг від межі міста можна додати пункт:

А перед пунктом класифікації додамо ще один пункт:

Варто зазначити, що в деяких місцях порядок не обов'язковий і є можливість асинхронно виконувати якісь завдання (наприклад завантаження інформації, або робота з кожним класом геометрії).

Тепер можна детальніше привести приклади коду для кожного пункту.

Завантаження даних з OSM

Не зміг знайти хорошої бібліотеки аби відпарсити дані OSM (якщо я погано шукав, то поділіться такою бібліотекою в коментарях), тому щоб сформувати необхідну геометрію я написав бібліотеку osm2geojson, яка перетворює OSM/Overpass XML в геометрію Shapely або GeoJSON. Звичайно, можна скористатись бібліотекою GDAL, але процес встановлення занадто складний.

Отож отримати межу міста можна простим запитом до API Overpass:

def get_city_border(city_id):
 data = overpass_call(f"""
  rel({city_id});
  out geom;
 """) # returns xml-string
 data = xml2geojson(data)

 for f in data['features']:
  if f['properties']['tags']['type'] == 'boundary':
   return f
 return None

Для отримання набору доріг запит уже складніший:

def get_roads(minlat, minlon, maxlat, maxlon):
 bb = f"({minlat}, {minlon}, {maxlat}, {maxlon})"
 data = cached_overpass_call(f"""
  way[highway~"^motorway$|^trunk$|^primary$|^secondary$|^tertiary$|^residentialdef get_roads(minlat, minlon, maxlat, maxlon):
 bb = f"({minlat}, {minlon}, {maxlat}, {maxlon})"
 data = cached_overpass_call(f"""
  way[highway~"^motorway$|^trunk$|^primary$|^secondary$|^tertiary$|^residential$"]{bb};
  out geom;
 """)
 return xml2geojson(data)['features']quot;]{bb};
  out geom;
 """)
 return xml2geojson(data)['features']

Водні об’єкти я завантажую досить великим запитом, адже там зустрічається як лінійна геометрія так і полігональна.

def get_water_zones(minlat, minlon, maxlat, maxlon):
 bb = f"({minlat}, {minlon}, {maxlat}, {maxlon})"
 data = cached_overpass_call(f"""
  (
   way[waterway~"^river$|^stream$|^riverbankdef get_water_zones(minlat, minlon, maxlat, maxlon):
 bb = f"({minlat}, {minlon}, {maxlat}, {maxlon})"
 data = cached_overpass_call(f"""
  (
   way[waterway~"^river$|^stream$|^riverbank$"]{bb};
   way[landuse=basin]{bb};
   way[natural=water]{bb};
   way[water]{bb};
   rel[landuse=basin]{bb};
   rel[natural=water]{bb};
   rel[water]{bb};
   rel[waterway=riverbank]{bb};
   <;
  );
  out geom;
 """)
 return xml2geojson(data)['features']quot;]{bb};
   way[landuse=basin]{bb};
   way[natural=water]{bb};
   way[water]{bb};
   rel[landuse=basin]{bb};
   rel[natural=water]{bb};
   rel[water]{bb};
   rel[waterway=riverbank]{bb};
   <;
  );
  out geom;
 """)
 return xml2geojson(data)['features']

Інформацію про берегову лінію можна завантажити вручну (адже це один датасет для всієї планети), але корисно мати для цього код, який завантажує та кешує цей датасет, адже він може змінюватись. Після завантаження датасету, його потрібно розархівувати та отримати геометрію:

def get_coastline():
 print('Loading coastline to memory ...')
 coastline_zip = get_coastline_file() # returns abs path to zip file with dataset
 coastline_dir = coastline_zip.replace('.zip', '')
 coastline_file = os.path.join(coastline_dir, 'land_polygons.shp')

 if not os.path.exists(coastline_file):
  r = zipfile.ZipFile(coastline_zip, 'r')
  r.extractall(config.CACHE_DIR)
  r.close()

 data = geopandas.read_file(coastline_file)
 print('Coastline loaded!')
 return data

Формування початкової геометрії

Як було сказано раніше, робота з лінійною та полігональною геометріями відрізняється — адже полігони займають певну площу, а от для лінійної геометрію цю площу потрібно якось побудувати — перетворити лінію на полігон певного розміру, який би відповідав розмірам реального об’єкту. Аби зробити це перетворення можна використати операцію буферизації — грубо кажучи це розширення лінії. В документації Shapely більше деталей по роботі цього методу shapely/object.buffer.

З підбором розміру цього буферу теж все доволі просто — для різних видів доріг в OSM є свої теги і детальний опис як їх потрібно використовувати, наприклад, для доріг в Україні можна скористатись класифікацією з вікі OSM (для інших країн теж існують подібні класифікації). А самі значення розміру дорожньої смуги можна знайти в державних стандартах (для більшості країн значення часто однакові).

Для побудови буферів слугує функція build_buffer_on_lines, яка виконує побудову квадратного буфера. Цей вид буферу найкраще підходить для нашого випадку (по якості результату та кількості обчислень).

def build_buffer_on_lines(lines, b_size):
 buffers = []
 for line in lines:
  b = line.buffer(b_size, cap_style=3, join_style=2, mitre_limit=1)
  buffers.append(b)
 return array_to_multipolygon(buffers)

Приклад перетворення geojson в геометрію shapely найкраще проілюстровано в формуванні зон водної території:

def convert_water_features_to_zones(geoms):
 water_zones = []
 lines = []
 for item in geoms:
  shape = geometry.shape(item['geometry'])
  if isinstance(shape, geometry.LineString) or isinstance(shape, geometry.MultiLineString):
   lines.append(shape)
  if isinstance(shape, geometry.Polygon) or isinstance(shape, geometry.MultiPolygon):
   water_zones.append(shape)

 rivers = build_buffer_on_lines(lines, buffer_sizes['river'])
 water_zones.append(rivers)
 return ops.cascaded_union(water_zones)

На жаль, процес класифікації геометрії OSM не вдасться повністю помістити в цю статтю (насправді це можна виділити в окрему величезну статтю), але в кількох словах завантаження всієї геометрії з OSM та розбиття за певними правилами на цільовий набір класів.

def get_all_geometry(minlat, minlon, maxlat, maxlon):
 query = f"(node({minlat}, {minlon}, {maxlat}, {maxlon});<;); out geom;"""
 data = cached_overpass_call(query)

 features = []
 for item in xml2geojson(data)['features']:
  if item['geometry']['type'] in ['Polygon', 'MultiPolygon']:
   cls = detect_class(item) # here some magic
  if cls is None:
   continue
  item['properties']['class'] = cls
  features.append(item)
 return features

В результаті цих операцій ми отримуємо початкові набори геометрії (на прикладі міста Київ):

“Простий” алгоритм

Для того щоб побудувати звичайну карту потрібно на межу міста накласти всю іншу геометрію з урахуванням пріоритетів. Визначення пріоритетності кожного класу не зовсім очевидне завдання, наприклад водні об’єкти мають найнижчий пріоритет, бо зазвичай дорожні та залізничні шляхи проходять над річками і т.д..

А от з дорогами та залізницею все трохи складніше, бо дорожні мости можуть проходити над залізничними шляхами, так і навпаки — залізничні мости над дорожніми шляхами. Але все ж краще виявилось надавати дорогам вищий пріоритет (кількість правильно розміченої території буде більша). Є і більш складна схема розподілу отриманої геометрії на шари, яка описана тут wiki.osm/Key:layer. Мінусом цього підходу у нашому випадку — значний ріст кількості обчислень.

Одним з важливих етапів в обрахунках є етап оптимізації геометрії. Необхідність цього виникає по причині надзвичайно великих полігонів доріг та водних об’єктів (інколи сітка доріг покриває ледь не все місто і формує один полігон). Використання такої геометрії призводить до неконтрольованого росту складності обчислень (на великих містах це може займати кілька діб). Щоб позбутись цієї проблеми можна просто розбивати великі полігони на менші. Вивчаючи цю тему я натрапив на корисну статтю, де теж вирішувалась ця проблема. Саме цей алгоритм розбиття я і використав.

Ще одна важлива частина оптимізації це побудова індексу над наборами полігонів (детальніше про це можна почитати в цій статті). В бібліотеці Shapely вже вбудований хороший алгоритм для індексації геометрії STRtree (Sort-Tile-Recursive algorithm). Код для обчислення пересічення та різниці полігонів трохи ускладниться (бо потрібно додати етап індексації та пошуку полігонів у індексі), але досить просто виділити ці операції в окремі методи

def optimized_intersection(a, b):
 a_opt = katana(a, split_size)
 b_opt = katana(b, split_size)
 a_tree = STRtree(a_opt)

 parts = []
 for zone in b_opt:
  for p in a_tree.query(zone):
   intersection = p.intersection(zone)
   if intersection.area > 0:
    parts.append(intersection)

 return array_to_multipolygon(parts)

def optimized_difference(a, b):
 a_opt = katana(a, split_size)
 b_opt = katana(b, split_size)
 b_tree = STRtree(b_opt)

 parts = []
 for zone in a_opt:
  for p in b_tree.query(zone):
   zone = zone.difference(p)
   parts.append(zone)

 return array_to_multipolygon(parts)

Після цього можна безпосередньо переходити до логіки алгоритму:

def compute_simple_zones(border, roads, railways, water_zones):
 roads_in_city = optimized_intersection(roads, border)
 railways_in_city = optimized_intersection(railways, border)
 water_zones_in_city = optimized_intersection(water_zones, border)

 water_zones_fixed = optimized_difference(water_zones_in_city, roads_in_city)
 water_zones_fixed = optimized_difference(water_zones_fixed, railways_in_city)

 city_zones = optimized_difference(border, roads)
 city_zones = optimized_difference(city_zones, railways)
 city_zones = optimized_difference(city_zones, water_zones)

 railways_without_roads = optimized_difference(railways_in_city, roads_in_city)

 features = multipolygon_to_features(roads_in_city, 'roads')
 features += multipolygon_to_features(water_zones_fixed, 'water')
 features += multipolygon_to_features(railways_without_roads, 'railways')
 features += multipolygon_to_features(city_zones)

 return features

В результаті ми отримали набір полігонів (в GeoJSON). Але кінцева ціль — отримати класифіковані зони міста, тому полігони які ще не мають класу потрібно якось класифікувати (зони доріг, залізниці та водних об’єктів ми вже отримали на попередніх етапах).

Для прикладу можна прокласифікувати ці зони порахувавши площу пересічення з іншими полігонами OSM (які до цього були автоматично розмічені за цільовим набором класів).

def classify_features(features, all_geometry_by_class):
 geometry_index = {}
 for cls in all_geometry_by_class:
  geometry_index[cls] = STRtree(all_geometry_by_class[cls])

  for feature in features:
   if 'class' in f['properties']:
    continue

   shape = geometry.shape(feature['geometry'])
   if not shape.is_valid:
    print('Shape is invalid! Try to fix')
    shape = polygon_fix(shape)
    if not shape.is_valid:
     print('Not fixed :(', validation.explain_validity(shape))
     continue

   probs = {}
   for cls in geometry_index:
    probs[cls] = 0
    for s in geometry_index[cls].query(shape):
     if s.is_valid:
      probs[cls] += shape.intersection(s).area

   detected_class = 'Artificial Surfaces' # default class
   max_area = 0
   for cls in probs:
    if probs[cls] > max_area:
     max_area = probs[cls]
     detected_class = cls

   feature['properties'] = {
    'class': detected_class,
    'probabilities': normalize(probs)
   }
 return features

Цікавою частиною тут є функція polygon_fix, яка часто допомагає впоратись з неправильною геометрією (на жаль, я вже й не пам’ятаю де знайшов код цієї функції).

def polygon_fix(polygon):
 be = polygon.exterior
 mls = be.intersection(be)
 polygons = ops.polygonize(mls)
 return geometry.MultiPolygon(polygons)

На цьому основна частина алгоритму закінчується, а класифіковану геометрію можна зберегти в файл аби десь візуалізувати.

Візуалізація для міста Київ з використанням QGIS

Роздивитись згенеровану геометрію можна використавши веб-платформу Aspectum:

Алгоритм з об’єднанням доріг

Цей алгоритм майже не відрізняється від попереднього, відмінний лише етап утворення мультиполігонів доріг (звичайних та залізничних). Аби цього досягнути потрібно замість звичайної побудови буферів робити буфер більшого розміру, а потім операцією віднімання буферу отримувати полігони потрібного розміру, при цьому дороги які були поряд стануть об’єднаними.

Код який це робить

def merge_roads(polygon):
 area = polygon.buffer(merge_buffer_size, cap_style=2, join_style=2, mitre_limit=1)
 return area.buffer(-merge_buffer_size, cap_style=2, join_style=2, mitre_limit=1)

Різницю в геометрії, що генерується, можна побачити на зображенні.

А повне зображення для міста Київ:

Переглянути для всіх міст можна тут:

Алгоритм зі згладжуванням зон

Деколи високе “засмічення” карти дорогами є небажаним результатом (наприклад візуально це погано сприймається). Для цього знову можна використати операцію з додаванням та відніманням буферу — для кожної зони ми спершу додаємо буфер, а потім віднімаємо. Але через важливість збереження основних ліній доріг (потрібно видалити лише сліпі дороги) алгоритм дещо ускладниться

def compute_smoothed_zones(border, roads, railways, water_zones):
 smooth_city_zones_by_roads = make_smooth_zones(optimized_difference(border, roads))
 other_zones_by_roads = optimized_difference(border, smooth_city_zones_by_roads)
 smoothed_roads = optimized_intersection(roads, other_zones_by_roads)
 roads_in_city = optimized_intersection(smoothed_roads, border)

 smooth_city_zones_by_railways = make_smooth_zones(optimized_difference(border, railways))
 other_zones_by_railways = optimized_difference(border, smooth_city_zones_by_railways)
 smoothed_railways = optimized_intersection(railways, other_zones_by_railways)
 railways_in_city = optimized_difference(smoothed_railways, smoothed_roads)

 water_zones_in_city = optimized_intersection(water_zones, border)
 water_zones_in_city = optimized_difference(water_zones_in_city, roads_in_city)
 water_zones_in_city = optimized_difference(water_zones_in_city, railways_in_city)

 smooth_city_zones = optimized_difference(border, smoothed_roads)
 smooth_city_zones = optimized_difference(smooth_city_zones, smoothed_railways)
 smooth_city_zones = optimized_difference(smooth_city_zones, water_zones)

 features = multipolygon_to_features(roads_in_city, 'roads')
 features += multipolygon_to_features(railways_in_city, 'railways')
 features += multipolygon_to_features(water_zones_in_city, 'water')
 features += multipolygon_to_features(smooth_city_zones)

 return features

Як помітно з коду, появилась нова функція — make_smooth_zones. Саме вона і займається побудовою буферів і виправленням згенерованої геометрії (інколи зони накладаються одна на одну і потрібно робити додаткове віднімання між полігонами зон аби утворити правильний мультиполігон)

def make_smooth_zones(city_zones):
 zones_polygons = []
 if isinstance(city_zones, geometry.Polygon):
  zones_polygons.append(city_zones)
 else:
  for poly in city_zones.geoms:
   zones_polygons.append(
    poly
    .buffer(merge_buffer_size, cap_style=3, join_style=2, mitre_limit=1)
    .buffer(-merge_buffer_size, cap_style=2, join_style=2, mitre_limit=1)
   )

 zonesTree = STRtree(zones_polygons)
 for idx, zone in enumerate(zones_polygons):
  found = zonesTree.query(zone)
  for z in found:
   if zone.intersects(z):
    if not z is zone and zone.intersection(z).area > 0:
     zones_polygons[idx] = zone.difference(z.buffer(0.000001, cap_style=2, join_style=2, mitre_limit=1))

 return geometry.MultiPolygon(zones_polygons)

Результат згладжування

Роздивитись можна тут:

Оптимізація виконання алгоритму

Оскільки цей алгоритм виконує розмітку для міста, то логічно буде спробувати запустити його на декількох містах. А в тому щоб робити це синхронно нема ніякої необхідності — найпростіше буде просто запустити виконання для кожного міста в окремому потоці.

Також велику частину обрахованої геометрії можна кешувати та зберігати на жорсткий диск, але потрібно враховувати те, що OSM постійно змінюється і про інвалідацію цього кешу забувати не треба.

Ще одним місцем для оптимізації є інтерпретатор Python. Значна кількість обчислень в бібліотеці Shapely і так винесена в нативне розширення (основними операціями з геометрією займається бібліотека GEOS, яка написана на C++). Але в нашому коді також є велика кількість обрахунків на стороні python. На щастя не так складно виявилось реалізувати компіляцію всього коду в нативне розширення за допомогою Cython.

Висновки

Використання відкритих векторних даних може дати непоганий результат, але в процесі часто виникають проблеми з неправильною геометрією та нерівномірністю розмітки. В деяких задачах гостро встає проблема складності обрахунків і швидкодії. Але в цій статті я намагався показати, як з цими проблемами можна впоратись.

Товариство OSM не стоїть на місці і постійно покращує свій продукт, що в свою чергу дозволяє на такому хорошому джерелі інформації проводити купу досліджень. Різноманітність даних OSM дозволяє максимально детально класифікувати сформовані зони в межах населених пунктів, що можна розглянути як глобальний Urban Atlas.

Використання оглянутого підходу по сегментації не обмежується містами, а дозволяє формувати геометрії в будь-яких інших територіях з достатньо густою сіткою лінійної геометрії.

Розвиток ресурсу OSM забезпечує все більшу користь від використання методу, що надалі може повністю замінити ручну роботу для класифікації супутникових знімків.

Thank you for attention!